Bildterapi  & Psykologbyrån

 
Psykologverksamheten

Psykologexamen i Lund.  Socialstyrelsens legitimation 1984.  Bred erfarenhet som anställd. Från omsorg/habilitering, skola, psykiatri och till första linjen. 


Har en integrativ inriktning och utgår samtidigt aktivt från flera metoder, interventioner och mål.  För mig ligger fokus på individens behov, önskningar, mål och förutsättningar, inte från en specifik skolriktning eller metod.  
Det är alltid många faktorer som leder till förändring och bättre psykisk hälsa. 

Ulf Hjelm 070 310 81 00
  
Välkommenvalkommen.html
Bildterapibildterapi.html
Bildterapeut Görel Hjelmbildterapeut.html
Psykolog Ulf Hjelm
Bilderbilder.html
Kontakt och länkarkontakt.html
Psykologutredningar, personalhandledning och rådgivningppr.html
Artiklar om integrativ psykologi och psykologisk behandlingartiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling1.html
2artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling2.html
1artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling1.html
3artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling3.html
Mottagning på Enebackenmottagning.html
4artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling4.html
5artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling5.html