Bildterapi  & Psykologbyrån

 
Bildterapi
Bildterapin tillhör de konstnärliga terapierna. Men bildterapins mål är inte att skapa konst. Behovet av att uttrycka sig är det primära.

För att gå i bildterapi behövs inga förkunskaper i teckning eller målning. Man arbetar med olika material som silkepapper, vattenfärg, kritor, kol, textil, lera, med flera. 

Det är de inre bilderna och minnena som beskrivs och bearbetas. I bildterapi samverkar olika slags språk, uttryck, symboler och metaforer. Ibland orkar man inte prata och då kan det tysta bildskapandet vara mer verksamt och vilande i samma process. Många gånger kan det vara enklare att förmedla en avsikt, en känsla, ett minne eller en upplevelse i en bild, form eller rörelse. 

Bildterapi utgår från en helhetssyn på människan. Vi antar att visuella, taktila, affektiva, språkliga, sociala och kognitiva upplevelser samspelar med varandra. I en bild kan därför stundens känsla, medvetet eller omedvetet, länkas till personlig historia, specifika minnen eller andra affektiva innehåll. 

Bildskapandet fördjupas inom en relation, i en dialog mellan klient, bild och terapeut. Bilder skapas där de personliga känslorna, upplevelserna, uttrycken, processerna och innehållen är det betydelsefulla. Målet kan vara ökad förmåga att samspela med andra, ökad självkännedom, ökad förmåga att använda sina resurser eller ökad hälsa.


Bildterapi
Som bildterapeut arbetar jag med teman, fritt/följsamt eller fokuserat och avgränsat. Förenklat kan man säga att vuxenterapin läggs upp utifrån individens behov, förutsättningar och önskemål. 

Bildterapi med barn
Principen är densamma för barn. Samtidigt är det mycket annorlunda. Trygghetsaspekten är helt avgörande. 

Barnets ålder, individuella förutsättningar och kontaktorsak i kombination med trygghetsbehovet blir betydelsefullt för planering och process. 
De vanligaste kontaktorsakerna är problem med sömn, oro, rädslor, separationer, nedstämdhet, rastlöshet och överaktivitet.

Den trygga inre platsen
Barn får beskriva vad de är oroliga och rädda för. Samtidigt börjar vi med att skapa en trygg inre plats, dit man kan tänka sig att gå när man blir orolig.  En plats där man mår gott. En plats där man slipper oro, rädslor och gråt. En lugn, trivsam och säker plats.
Man får måla eller bygga sin plats så den blir tydlig och konkret. Finns platsen i verkligheten underlättar det. Vi återskapar eller skapar platsen i terapirummet. Barn är konkreta i sitt tänkande och väljer alltid något de känner igen. Exempelvis soffan i mormors kök, bryggan en solvarm dag, mamma och jag på promenad i skogen.

Bilden/platsen ska fästas på näthinnan. Man får lära sig att få fram den i tanken. Vi tränar på detta flera gånger. I symboliseringen används alla sinnen. Hur ser platsen ut? Hur luktar det? Hur känns det? Hur låter det?

Orosmonstret
Andra steget blir att benämna oron, gråten, rädslan, paniken. Endast om barnet känner riktigt stark panik eller skräck kallar jag det för ångest. Även då benämns affekten och reaktionen för orosmonstret.  Barnet får konkretisera hur monstret ser ut. Även oron uttrycks i en sinnesbild.  Monstret målas eller byggs i lera.

Vi ägnar några tillfällen åt detta. Samtidigt skapar vi plan A, plan B och plan C, vilket är olika strategier att hantera orosmonstret. 
En annan viktig fråga är hur monstret överlever. Vem ger det mat, när och hur? 
Men först tränar vi på olika sätt att ta sig till den säkra platsen. Barnet får då lära sig en form av lätt avslappning som kan utföras i sängen, på kvällen, på morgonen, i skolbänken, i bussen, på rasten. Man blir koncentrerad och uppmärksam på kroppsreaktioner. Man lär sig att snabbt gå in och ut i sin trygga värld utan att någon märker det. Avslappningen kan inte fungera som en vanlig djupavslappning. Den måste vara automatiserad och växlingsbar. Man skall inte stanna för länge i den.
Célestin Freinet, Jean Piaget, Carl Gustav Jung, Loris Malaguzzi, Judith Aron Rubin, Donald W Winnicott och Silvano Arieti har haft stor inverkan på mitt sätt att arbeta med barn.
Välkommenvalkommen.html
Bildterapi
Bildterapeut Görel Hjelmbildterapeut.html
Psykolog Ulf Hjelmpsykolog.html
Bilderbilder.html
Kontakt och länkarkontakt.html
Psykologutredningar, personalhandledning och rådgivningppr.html
Artiklar om integrativ psykologi och psykologisk behandlingartiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling1.html
2artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling2.html
1artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling1.html
3artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling3.html
Mottagning på Enebackenmottagning.html
4artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling4.html
5artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling5.html