Bildterapi  & Psykologbyrån

 
Bildterapeut Görel Hjelm

Barnpedagog Malmö. Grundläggande psykoterapiutbildning och diplomerad bildterapeut. 

Sedan början av 1990-talet har jag arbetat med individ, par och familj. Som kommunal familjerådgivare och i egen privat verksamhet med särskilt fokus på ångest, kris och våldsutsatta barn, unga och vuxna.

Jag åtar mig rådgivande samtal med enskilda, par och familjer. I de fall man önskar arbetar vi med bild som stöd för samtalen. 

Görel Hjelm 070 310 81 01
Välkommenvalkommen.html
Bildterapibildterapi.html
Bildterapeut Görel Hjelm
Psykolog Ulf Hjelmpsykolog.html
Bilderbilder.html
Kontakt och länkarkontakt.html
Psykologutredningar, personalhandledning och rådgivningppr.html
Artiklar om integrativ psykologi och psykologisk behandlingartiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling1.html
2artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling2.html
1artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling1.html
3artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling3.html
Mottagning på Enebackenmottagning.html
4artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling4.html
5artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling5.html