Aktuellt

Vår bok Individ och behovsbaserad terapi är koncentrerad och teoretiskt fokuserad. Boken har två syften:

  • Att kortfattat orientera om grunderna i vår integrativa vetenskapsteori, vars bas finns i humanistisk och kreativ psykologi, med influenser från kringvetenskaper, akademisk, kognitiv och psykodynamisk psykologi.
  • Att konkret beskriva vår strategi i kartläggning och tidig behandling med barn och unga vuxna.

Vi ger ut vår bok på eget förlag. Boken är på 97 sidor och kostar 200:-/styck.

Med frakt och moms kostar den 306:- kronor. Boken kan beställas på:

bildterapiochpsykologbyran@gmail.com.

Share