Aktuellt

Den 10:e december 2023 stänger vi vår mottagning på Enebacken.

Under fliken Holistisk ångestteori kommer vi att publicera kliniska erfarenheter, relektioner och tankar om ångest.

Vår bok Individ och behovsbaserad terapi är koncentrerad och teoretiskt fokuserad. Boken har två syften:

  • Att kortfattat orientera om grunderna i vår integrativa vetenskapsteori, vars bas finns i humanistisk och kreativ psykologi, med influenser från kringvetenskaper, akademisk, kognitiv och psykodynamisk psykologi.
  • Att konkret beskriva vår strategi i kartläggning och tidig behandling med barn och unga vuxna.

Vi ger ut vår bok på eget förlag. Boken är på 97 sidor och kostar 200:-/styck.

Med frakt och moms kostar den 306:- kronor. Boken kan beställas på:

bildterapiochpsykologbyran@gmail.com.

Share